Klippel, Friederike

Keep Talking : communicative fluency activities for language teaching - Cambridge Cambridge University Press cop. 1984 - 202 s. 24 cm. 10AMe-KliF-Kee - Cambridge Handbooks for Language Teachers .

9780521278713 521278716

Biblioteka Wyższej Szkoły Języków Obcych
im. Samuela Bogumiła Lindego
Różana 17A
61-577 Poznań
IV p., p.406
biblioteka@wsjo.pl
tel. 601 992 543
Zwrot książek i wypożyczanie nowych pozycji będzie możliwe tylko w szczególnych przypadkach, po uprzednim umówieniu terminu drogą mailową (biblioteka@wsjo.pl)