Materials Development in Language Teaching / ed. Brian Tomlinson - Cambridge Cambridge University Press cop. 1998 - XIV, 368 s. : fot., il. 23 cm. 10AMe-Material - Cambridge Language Teaching Library .

9780521574198 521574196

Biblioteka Wyższej Szkoły Języków Obcych
im. Samuela Bogumiła Lindego
Różana 17A
61-577 Poznań
IV p., p.406
biblioteka@wsjo.pl
tel. 601 992 543
Zwrot książek i wypożyczanie nowych pozycji będzie możliwe tylko w szczególnych przypadkach, po uprzednim umówieniu terminu drogą mailową (biblioteka@wsjo.pl)