Hughes, Arthur

Testing for Language Teachers - Cambridge Cambridge University Press cop. 1989 - 172 s. 23 cm. 10AMe-HugA-Tes - Cambridge Handbooks for Language Teachers .

9780521272605 521272602

Biblioteka Wyższej Szkoły Języków Obcych
im. Samuela Bogumiła Lindego
Różana 17A
61-577 Poznań
IV p., p.406
biblioteka@wsjo.pl
tel. 601 992 543
Zwrot książek i wypożyczanie nowych pozycji będzie możliwe tylko w szczególnych przypadkach, po uprzednim umówieniu terminu drogą mailową (biblioteka@wsjo.pl)