Underhill, Nic

Testing Spoken Language : A handbook of oral testing techniques - Cambridge Cambridge University Press cop. 1987 - 117 s. 23 cm. 10AMe-UndN-Tes - Cambridge Handbooks for Language Teachers .

9780521312769 521312760

Biblioteka Wyższej Szkoły Języków Obcych
im. Samuela Bogumiła Lindego
Różana 17A
61-577 Poznań
IV p., p.406
biblioteka@wsjo.pl
tel. 601 992 543
Zwrot książek i wypożyczanie nowych pozycji będzie możliwe tylko w szczególnych przypadkach, po uprzednim umówieniu terminu drogą mailową (biblioteka@wsjo.pl)