New interchange: 2: English for international communication : Teache`s Edition - 4th print. - Cambridge Cambridge University Press 1998 - 206 s. 28 cm. 10AP-New_Interchange:2

521628563

Biblioteka Wyższej Szkoły Języków Obcych
im. Samuela Bogumiła Lindego
Różana 17A
61-577 Poznań
IV p., p.406
biblioteka@wsjo.pl
tel. 601 992 543
Zwrot książek i wypożyczanie nowych pozycji będzie możliwe tylko w szczególnych przypadkach, po uprzednim umówieniu terminu drogą mailową (biblioteka@wsjo.pl)