Richards, Jack C.

The Language Teaching Matrix - 6th print. - Cambridge Cambridge University Press 1997 - 185 s. 23 cm. 2J-RicJ-Lan

521387949 9780521387941

Biblioteka Wyższej Szkoły Języków Obcych
im. Samuela Bogumiła Lindego
Różana 17A
61-577 Poznań
IV p., p.406
biblioteka@wsjo.pl
tel. 601 992 543
Zwrot książek i wypożyczanie nowych pozycji będzie możliwe tylko w szczególnych przypadkach, po uprzednim umówieniu terminu drogą mailową (biblioteka@wsjo.pl)