Brown, Penelope

Politeness : Some universals in language usage - Reprint. - Cambridge Cambridge University Press 2002 - 345 s. 22 cm. 9JS-BroP-Pol - Studies in Interactional Sociolinguistics 4 .

9780521313551

Biblioteka Wyższej Szkoły Języków Obcych
im. Samuela Bogumiła Lindego
Różana 17A
61-577 Poznań
IV p., p.406
biblioteka@wsjo.pl
tel. 601 992 543
Zwrot książek i wypożyczanie nowych pozycji będzie możliwe tylko w szczególnych przypadkach, po uprzednim umówieniu terminu drogą mailową (biblioteka@wsjo.pl)