Schaefer, John

New sounds : a listener's guide to new music - New York Harper & Row Publishers 1987 - 297 s. 24 cm. 3Sz-SchJ-New

60970812 9780060970819

Biblioteka Wyższej Szkoły Języków Obcych
im. Samuela Bogumiła Lindego
Różana 17A
61-577 Poznań
IV p., p.406
biblioteka@wsjo.pl
tel. 601 992 543
Zwrot książek i wypożyczanie nowych pozycji będzie możliwe tylko w szczególnych przypadkach, po uprzednim umówieniu terminu drogą mailową (biblioteka@wsjo.pl)