Altkorn, Jerzy (1931-2004)

Marketing w turystyce / Jerzy Altkorn. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1994 - 203, [1] s. : rys., 1 wykr. ; 21 cm. 3R-AltJ-Mar

Na s. red. błędny ISBN.

Bibliogr. s. 202-[204].

8301112956

UWD 1994/1054


Przedsiębiorstwo turystyczne--ekonomika
Turystyka--marketing.


Podręcznik

338.48:339.13](07)

Biblioteka Wyższej Szkoły Języków Obcych
im. Samuela Bogumiła Lindego
Różana 17A
61-577 Poznań
IV p., p.406
biblioteka@wsjo.pl
tel. 601 992 543
Zwrot książek i wypożyczanie nowych pozycji będzie możliwe tylko w szczególnych przypadkach, po uprzednim umówieniu terminu drogą mailową (biblioteka@wsjo.pl)