Gołembski, Grzegorz (1947- )

Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce wolnorynkowej / Grzegorz Gołembski ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. - Wyd. 2 zm. - Poznań : Wydaw. AE, 1998 - 209, [2] s. : wykr. ; 24 cm. 4GT-GołG-Prz

Bibliogr. s. 207-209.

838715248X

UWD 1998/16746


Przedsiębiorstwo turystyczne--organizacja


Podręczniki akademickie

338.48:338.242:65.012.4](075.8)

Biblioteka Wyższej Szkoły Języków Obcych
im. Samuela Bogumiła Lindego
Różana 17A
61-577 Poznań
IV p., p.406
biblioteka@wsjo.pl
tel. 601 992 543
Zwrot książek i wypożyczanie nowych pozycji będzie możliwe tylko w szczególnych przypadkach, po uprzednim umówieniu terminu drogą mailową (biblioteka@wsjo.pl)