Ur, Penny

A course in language teaching: Practice and theory - Cambridge: Cambridge University Press, 1999. - 140 s. 25 cm. 2J-UrP-Cou

521656249 9780521656245

Biblioteka Wyższej Szkoły Języków Obcych
im. Samuela Bogumiła Lindego
Różana 17A
61-577 Poznań
IV p., p.406
biblioteka@wsjo.pl
tel. 601 992 543
Zwrot książek i wypożyczanie nowych pozycji będzie możliwe tylko w szczególnych przypadkach, po uprzednim umówieniu terminu drogą mailową (biblioteka@wsjo.pl)