Doughty, Catherine

Focus on Form in Classroom Second Language Acquisition - 3rd print. - Cambridge Cambridge University Press 2002 - 301 s. 23 cm. 2J-DouC-Foc

521625513 9780521625517

Biblioteka Wyższej Szkoły Języków Obcych
im. Samuela Bogumiła Lindego
Różana 17A
61-577 Poznań
IV p., p.406
biblioteka@wsjo.pl
tel. 601 992 543
Zwrot książek i wypożyczanie nowych pozycji będzie możliwe tylko w szczególnych przypadkach, po uprzednim umówieniu terminu drogą mailową (biblioteka@wsjo.pl)