Wright, Andrew

Games for Language Learning - Cambridge Cambridge University Press cop. 1983 - 212 s. 23 cm. 10AMe-WriA-Gam - Cambridge Handbooks for Language Teachers .

052127737X 9780521277372

Biblioteka Wyższej Szkoły Języków Obcych
im. Samuela Bogumiła Lindego
Różana 17A
61-577 Poznań
IV p., p.406
biblioteka@wsjo.pl
tel. 601 992 543
Zwrot książek i wypożyczanie nowych pozycji będzie możliwe tylko w szczególnych przypadkach, po uprzednim umówieniu terminu drogą mailową (biblioteka@wsjo.pl)