Richards, Jack C

Passages : An upper- level multi- skills course : Student`s Book 2 - 2nd print. - Cambridge Cambridge University Press 2000 - 117 s. 28 cm. 10AP-Passages:A n_upper-level - Passages .

521564719 9780521564717

Biblioteka Wyższej Szkoły Języków Obcych
im. Samuela Bogumiła Lindego
Różana 17A
61-577 Poznań
IV p., p.406
biblioteka@wsjo.pl
tel. 601 992 543
Zwrot książek i wypożyczanie nowych pozycji będzie możliwe tylko w szczególnych przypadkach, po uprzednim umówieniu terminu drogą mailową (biblioteka@wsjo.pl)