Richards Jack C.

Approaches and Methods in Language Teaching - 2nd ed., 7th print. - Cambridge Cambridge University Press 2003 - 270 s. 23 cm. 2J-Richards-Approaches

521008433

Biblioteka Wyższej Szkoły Języków Obcych
im. Samuela Bogumiła Lindego
Różana 17A
61-577 Poznań
IV p., p.406
biblioteka@wsjo.pl
tel. 601 992 543
Zwrot książek i wypożyczanie nowych pozycji będzie możliwe tylko w szczególnych przypadkach, po uprzednim umówieniu terminu drogą mailową (biblioteka@wsjo.pl)