Croft, William

Typology and Universals - 2nd ed., reprint. - Cambridge Cambridge University Press 2004 - 341 s. 23 cm. 9J-CroW-Typ

521004993 9780521004992

Biblioteka Wyższej Szkoły Języków Obcych
im. Samuela Bogumiła Lindego
Różana 17A
61-577 Poznań
IV p., p.406
biblioteka@wsjo.pl
tel. 601 992 543
Zwrot książek i wypożyczanie nowych pozycji będzie możliwe tylko w szczególnych przypadkach, po uprzednim umówieniu terminu drogą mailową (biblioteka@wsjo.pl)