Hatch, Evelyn Brown, Cheryl

Vocabulary, Semantics, and Language Education - 3rd print. - Cambridge Cambridge University Press 2000 - 468 s. 23 cm. 10AMe-HatE-Voc

521479428 9780521479424

Biblioteka Wyższej Szkoły Języków Obcych
im. Samuela Bogumiła Lindego
Różana 17A
61-577 Poznań
IV p., p.406
biblioteka@wsjo.pl
tel. 601 992 543
Zwrot książek i wypożyczanie nowych pozycji będzie możliwe tylko w szczególnych przypadkach, po uprzednim umówieniu terminu drogą mailową (biblioteka@wsjo.pl)