Mascull, Bill

Business Vocabulary in use :advanced - 3rd print. - Cambridge Cambridge University Press 2005 - 133 s. : il. 27 cm. 7JA-Mascull-Business:Adv - Business vocabulary in use .

521540704

Biblioteka Wyższej Szkoły Języków Obcych
im. Samuela Bogumiła Lindego
Różana 17A
61-577 Poznań
IV p., p.406
biblioteka@wsjo.pl
tel. 601 992 543




Zwrot książek i wypożyczanie nowych pozycji będzie możliwe tylko w szczególnych przypadkach, po uprzednim umówieniu terminu drogą mailową (biblioteka@wsjo.pl)