Hewings, Martin

Pronunciation practice activities : A resource book for teaching English proninciation - Reprint. - Cambridge Cambridge University Press 2005 - 246 s. 23 cm 1 płyta CD, 10AGF-HewM-Pro

521754577 9780521754576

Biblioteka Wyższej Szkoły Języków Obcych
im. Samuela Bogumiła Lindego
Różana 17A
61-577 Poznań
IV p., p.406
biblioteka@wsjo.pl
tel. 601 992 543
Zwrot książek i wypożyczanie nowych pozycji będzie możliwe tylko w szczególnych przypadkach, po uprzednim umówieniu terminu drogą mailową (biblioteka@wsjo.pl)