MacKenzie, Ian

English for Business Studies : A course for Business Studies and Economics students Student's Book - 7th print. - Cambridge Cambridge University Press 2001 - 176 s. 25 cm. 7JA-MacI-Eng:P

521483530 9780521483537

Biblioteka Wyższej Szkoły Języków Obcych
im. Samuela Bogumiła Lindego
Różana 17A
61-577 Poznań
IV p., p.406
biblioteka@wsjo.pl
tel. 601 992 543
Zwrot książek i wypożyczanie nowych pozycji będzie możliwe tylko w szczególnych przypadkach, po uprzednim umówieniu terminu drogą mailową (biblioteka@wsjo.pl)