Capel, Annette Sharp, Wendy

Objective : First Certificate : Teacher's book - 4th print. - Cambridge Cambridge University Press 2002 - 192 s. 28 cm. 10AE-CapA-Obj:N

521625750 9780521625753

Biblioteka Wyższej Szkoły Języków Obcych
im. Samuela Bogumiła Lindego
Różana 17A
61-577 Poznań
IV p., p.406
biblioteka@wsjo.pl
tel. 601 992 543
Zwrot książek i wypożyczanie nowych pozycji będzie możliwe tylko w szczególnych przypadkach, po uprzednim umówieniu terminu drogą mailową (biblioteka@wsjo.pl)