Orłowska, Nora Orłowski, Andrzej

Korespondencja handlowa i naukowa w języku hiszpańskim : ze słownikiem hiszpańsko-polskim - Gdańsk Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego - 197 s. 24 cm. 7JH-OrłN-Kor

8370176577

Biblioteka Wyższej Szkoły Języków Obcych
im. Samuela Bogumiła Lindego
Różana 17A
61-577 Poznań
IV p., p.406
biblioteka@wsjo.pl
tel. 601 992 543
Zwrot książek i wypożyczanie nowych pozycji będzie możliwe tylko w szczególnych przypadkach, po uprzednim umówieniu terminu drogą mailową (biblioteka@wsjo.pl)