Capel, Annette Sharp, Wendy

Cambridge : Objective Proficiency : Teacher's Book - 3rd print. - Cambridge Cambridge University Press 2006 - 192 s. 28 cm. 10AE-CapA-Cam:N

9780521000345 521000343

Biblioteka Wyższej Szkoły Języków Obcych
im. Samuela Bogumiła Lindego
Różana 17A
61-577 Poznań
IV p., p.406
biblioteka@wsjo.pl
tel. 601 992 543
Zwrot książek i wypożyczanie nowych pozycji będzie możliwe tylko w szczególnych przypadkach, po uprzednim umówieniu terminu drogą mailową (biblioteka@wsjo.pl)