Cambridge Certificate of Proficiency in English :3 : Teacher's Book : Examination papers from the University of Camridge Local Examinations Syndicate - Cambridge Cambridge University Press 2004 - 112 s. 25 cm. 10AE-Cambridge:3:N - Cambridge Certificate of Proficiency in English .

521543878 9780521543873

Biblioteka Wyższej Szkoły Języków Obcych
im. Samuela Bogumiła Lindego
Różana 17A
61-577 Poznań
IV p., p.406
biblioteka@wsjo.pl
tel. 601 992 543
Zwrot książek i wypożyczanie nowych pozycji będzie możliwe tylko w szczególnych przypadkach, po uprzednim umówieniu terminu drogą mailową (biblioteka@wsjo.pl)