Jones, Leo

Cambridge : New Progress to Proficiency : Student' Book - Reprint. - Cambridge Cambridge University Press 2003 - 209 s. 30 cm. 10AE-JonL-Cam

521635535 9780521635530

Biblioteka Wyższej Szkoły Języków Obcych
im. Samuela Bogumiła Lindego
Różana 17A
61-577 Poznań
IV p., p.406
biblioteka@wsjo.pl
tel. 601 992 543
Zwrot książek i wypożyczanie nowych pozycji będzie możliwe tylko w szczególnych przypadkach, po uprzednim umówieniu terminu drogą mailową (biblioteka@wsjo.pl)