Rethinking Context : Language as an Interactive Phenomenon / ed. Alessandro Duranti, Charles Goodwin - Reprint. - Cambridge Cambridge University Press 1997 - 363 s. 23 cm. 9J-Rethinki - Studies in the Social and Cultural Foundations of Language 11 .

9780521422888

Biblioteka Wyższej Szkoły Języków Obcych
im. Samuela Bogumiła Lindego
Różana 17A
61-577 Poznań
IV p., p.406
biblioteka@wsjo.pl
tel. 601 992 543
Zwrot książek i wypożyczanie nowych pozycji będzie możliwe tylko w szczególnych przypadkach, po uprzednim umówieniu terminu drogą mailową (biblioteka@wsjo.pl)