Klein, Wolfgang

Second language acquisition - 8th ptint. - Cambridge: Cambridge University Press, 2003. - 191 s. 23 cm. 2J-KleW-Sec

521317029 9780521317023

Biblioteka Wyższej Szkoły Języków Obcych
im. Samuela Bogumiła Lindego
Różana 17A
61-577 Poznań
IV p., p.406
biblioteka@wsjo.pl
tel. 601 992 543
Zwrot książek i wypożyczanie nowych pozycji będzie możliwe tylko w szczególnych przypadkach, po uprzednim umówieniu terminu drogą mailową (biblioteka@wsjo.pl)