Rogers, John

Market Leader: Business English : Upper Intermediate : Practice file - New ed., 2nd impr. - Harlow Longman 2006 - 112 s. 30 cm. 7JA-MarketLeader

1405813237 9781405813235

Biblioteka Wyższej Szkoły Języków Obcych
im. Samuela Bogumiła Lindego
Różana 17A
61-577 Poznań
IV p., p.406
biblioteka@wsjo.pl
tel. 601 992 543
Zwrot książek i wypożyczanie nowych pozycji będzie możliwe tylko w szczególnych przypadkach, po uprzednim umówieniu terminu drogą mailową (biblioteka@wsjo.pl)