Swan, Michael Smith Bernard

Learner English : A teacher's guide to interference and other problems - 9th print. - Cambridge Cambridge University Press 1995 - 265 s. 23 cm. 10AMe-SwaM-

521269105 9780521269100

Biblioteka Wyższej Szkoły Języków Obcych
im. Samuela Bogumiła Lindego
Różana 17A
61-577 Poznań
IV p., p.406
biblioteka@wsjo.pl
tel. 601 992 543
Zwrot książek i wypożyczanie nowych pozycji będzie możliwe tylko w szczególnych przypadkach, po uprzednim umówieniu terminu drogą mailową (biblioteka@wsjo.pl)