Via : Architektura, urbanizm, studia / red. Lech Zimowski - Bydgoszcz Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Go 2008 - 252 s. 30 cm. 3Sz-Via:AUS - Architektura, urbanizacja, studia .

9788361036685

Biblioteka Wyższej Szkoły Języków Obcych
im. Samuela Bogumiła Lindego
Różana 17A
61-577 Poznań
IV p., p.406
biblioteka@wsjo.pl
tel. 601 992 543
Zwrot książek i wypożyczanie nowych pozycji będzie możliwe tylko w szczególnych przypadkach, po uprzednim umówieniu terminu drogą mailową (biblioteka@wsjo.pl)