Pilbeam, Adrian

Market Leader : Working Across Cultures - Harlow Longman 2010 - 96 s. 25 cm. 7JA-MarkLeader - Market Leader : Business English .

9781408220030

Biblioteka Wyższej Szkoły Języków Obcych
im. Samuela Bogumiła Lindego
Różana 17A
61-577 Poznań
IV p., p.406
biblioteka@wsjo.pl
tel. 601 992 543
Zwrot książek i wypożyczanie nowych pozycji będzie możliwe tylko w szczególnych przypadkach, po uprzednim umówieniu terminu drogą mailową (biblioteka@wsjo.pl)