Spratt, Mary Obee, Bob

First Certificate : Direct : Student's Book - Cambridge Cambridge University Press 2001 - 192 s. 28 cm. 10AE-SprM-Fir

521654165 9780521654166

Biblioteka Wyższej Szkoły Języków Obcych
im. Samuela Bogumiła Lindego
Różana 17A
61-577 Poznań
IV p., p.406
biblioteka@wsjo.pl
tel. 601 992 543
Zwrot książek i wypożyczanie nowych pozycji będzie możliwe tylko w szczególnych przypadkach, po uprzednim umówieniu terminu drogą mailową (biblioteka@wsjo.pl)