Mascull, Bill

Business Vocabulary in Use : Intermediate - 2nd ed. - Cambridge Cambridge University Press 2010 - 176 s. 27 cm. 1 płyta CD 7JA-MasB-Bus:Int

9780521748629

Biblioteka Wyższej Szkoły Języków Obcych
im. Samuela Bogumiła Lindego
Różana 17A
61-577 Poznań
IV p., p.406
biblioteka@wsjo.pl
tel. 601 992 543
Zwrot książek i wypożyczanie nowych pozycji będzie możliwe tylko w szczególnych przypadkach, po uprzednim umówieniu terminu drogą mailową (biblioteka@wsjo.pl)