Obsługa podróżnych w portach i terminalach : AU.33 : podręcznik do nauki zawodu technik eksploatacji portów i terminali. Cz. 1 / Podręcznik do nauki zawodu technik eksploatacji portów i terminali Anna Rożej, Justyna Stochaj, Anna Stromecka, Joanna Śliżewska ; [redakcja Barbara Jaworska, Irena Puchalska]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, copyright 2018. - 318, [2] strony : ilustracje ; 25 cm. 4G-ObsługaP:1

Reforma 2017.

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 315-318.

9788302173691 9788302179280

PB 2018/18684


Informacja pasażerska
Informacja turystyczna
Lotniska
Obsługa klienta
Porty
Terminal pasażerski


Podręcznik


Edukacja i pedagogika
Transport i logistyka
Zarządzanie i marketing

(075.3-021.66) 656.615 656.71 658.818

Biblioteka Wyższej Szkoły Języków Obcych
im. Samuela Bogumiła Lindego
Różana 17A
61-577 Poznań
IV p., p.406
biblioteka@wsjo.pl
tel. 601 992 543
Zwrot książek i wypożyczanie nowych pozycji będzie możliwe tylko w szczególnych przypadkach, po uprzednim umówieniu terminu drogą mailową (biblioteka@wsjo.pl)