Wetherly, Paul

The Business Environment : Themes and Issues in a Globalizing World - Third - Oxford: Oxford University Press, 2014. - 477 s. 7B-WetP-Bus

9780199661381

Biblioteka Wyższej Szkoły Języków Obcych
im. Samuela Bogumiła Lindego
Różana 17A
61-577 Poznań
IV p., p.406
biblioteka@wsjo.pl
tel. 601 992 543
Zwrot książek i wypożyczanie nowych pozycji będzie możliwe tylko w szczególnych przypadkach, po uprzednim umówieniu terminu drogą mailową (biblioteka@wsjo.pl)