Kotler, Philip (1931- )

Marketing lateralny / Tyt. oryg.: Lateral marketing : new techniques for finding breakthrough ideas, 2003 Philip Kotler, Fernando Trias de Bes ; przekł. Andrzej Ehrlich. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2004. - 220 s. : rys., tab., wykr. ; 21 cm. 3R-KotP-Mar

8320815371

UWD 2004/18578


Innowacje--stosowanie--marketing.
Konkurencja
Marketing--metody.
Rynek--organizacja.

339.137/.138

Biblioteka Wyższej Szkoły Języków Obcych
im. Samuela Bogumiła Lindego
Różana 17A
61-577 Poznań
IV p., p.406
biblioteka@wsjo.pl
tel. 601 992 543
Zwrot książek i wypożyczanie nowych pozycji będzie możliwe tylko w szczególnych przypadkach, po uprzednim umówieniu terminu drogą mailową (biblioteka@wsjo.pl)