Grellet, Françoise

Writing for advanced learners of English - Reprint. - Cambridge Cambridge University Press 1998 - 136 s. 25 cm. 10AGW-GreF-Wri

521479711 9780521479714

Biblioteka Wyższej Szkoły Języków Obcych
im. Samuela Bogumiła Lindego
Różana 17A
61-577 Poznań
IV p., p.406
biblioteka@wsjo.pl
tel. 601 992 543
Zwrot książek i wypożyczanie nowych pozycji będzie możliwe tylko w szczególnych przypadkach, po uprzednim umówieniu terminu drogą mailową (biblioteka@wsjo.pl)