Ingram, Beverly King, Carol

From Writing to Composing : Teacher's manual - 2nd print. - Cambridge [et al.] Cambridge University Press 1990 - 50 s. 26 cm. 10AGW-IngB-Wri

521379393 9780521379397

Biblioteka Wyższej Szkoły Języków Obcych
im. Samuela Bogumiła Lindego
Różana 17A
61-577 Poznań
IV p., p.406
biblioteka@wsjo.pl
tel. 601 992 543
Zwrot książek i wypożyczanie nowych pozycji będzie możliwe tylko w szczególnych przypadkach, po uprzednim umówieniu terminu drogą mailową (biblioteka@wsjo.pl)