I capolavori : Enciclopedia della pittura universale : Vol II : L'Età Gotica - Milano, Editoriale del Drago, 1997. - 32 cm. 280 s. 3Sz-ICapo:II - Enciclopedia della pittura universale .

8886727003

Biblioteka Wyższej Szkoły Języków Obcych
im. Samuela Bogumiła Lindego
Różana 17A
61-577 Poznań
IV p., p.406
biblioteka@wsjo.pl
tel. 601 992 543
Zwrot książek i wypożyczanie nowych pozycji będzie możliwe tylko w szczególnych przypadkach, po uprzednim umówieniu terminu drogą mailową (biblioteka@wsjo.pl)