Esteras, Santiago Remacha

Professional English in Use : for Computers and the Internet : Intermediate to Advanced - Cambridge: Cambridge University Press, 2007. - 26 cm. 118 s. 5I-EstE-Pro - Professional English in Use .

9780521685436

Biblioteka Wyższej Szkoły Języków Obcych
im. Samuela Bogumiła Lindego
Różana 17A
61-577 Poznań
IV p., p.406
biblioteka@wsjo.pl
tel. 601 992 543
Zwrot książek i wypożyczanie nowych pozycji będzie możliwe tylko w szczególnych przypadkach, po uprzednim umówieniu terminu drogą mailową (biblioteka@wsjo.pl)