Cambridge Certificate in Advanced English : 3 : with answers : Examination papers from the University of Cambridge Local Examinations Syndicate - 2nd ed. - Cambridge Cambridge University Press 2001 - 152 s. 25 cm. 10AE-Cambridge:4 - Cambridge Certificate of Proficiency in English .

521797675 9780521797672

Biblioteka Wyższej Szkoły Języków Obcych
im. Samuela Bogumiła Lindego
Różana 17A
61-577 Poznań
IV p., p.406
biblioteka@wsjo.pl
tel. 601 992 543
Zwrot książek i wypożyczanie nowych pozycji będzie możliwe tylko w szczególnych przypadkach, po uprzednim umówieniu terminu drogą mailową (biblioteka@wsjo.pl)