Spratt, Mary

The Cambridge CAE Course : Student's Book - Reprint. - Cambridge Cambridge University Press 1999 - 221 s. 28 cm. 10AE-SprM-Cam - The Cambridge CAE Course .

521447097 9780521447096

Biblioteka Wyższej Szkoły Języków Obcych
im. Samuela Bogumiła Lindego
Różana 17A
61-577 Poznań
IV p., p.406
biblioteka@wsjo.pl
tel. 601 992 543
Zwrot książek i wypożyczanie nowych pozycji będzie możliwe tylko w szczególnych przypadkach, po uprzednim umówieniu terminu drogą mailową (biblioteka@wsjo.pl)