Doff, Adrian

Teach English : A training course for teachers - 14th print. - Cambridge Cambridge University Press 2001 - 139 s. 25 cm. 10AMe-Doff-Teach - Cambridge Teacher Training and Development .

9780521348638

Biblioteka Wyższej Szkoły Języków Obcych
im. Samuela Bogumiła Lindego
Różana 17A
61-577 Poznań
IV p., p.406
biblioteka@wsjo.pl
tel. 601 992 543
Zwrot książek i wypożyczanie nowych pozycji będzie możliwe tylko w szczególnych przypadkach, po uprzednim umówieniu terminu drogą mailową (biblioteka@wsjo.pl)