Wright, Andrew

Pictures for Language Learning - Cambridge Cambridge University Press cop. 1989 - 218 s. 23 cm. 10Ame-WriA-Pic - Cambridge Handbooks fo Language Teachers .

9780521358002 521358000

Biblioteka Wyższej Szkoły Języków Obcych
im. Samuela Bogumiła Lindego
Różana 17A
61-577 Poznań
IV p., p.406
biblioteka@wsjo.pl
tel. 601 992 543
Zwrot książek i wypożyczanie nowych pozycji będzie możliwe tylko w szczególnych przypadkach, po uprzednim umówieniu terminu drogą mailową (biblioteka@wsjo.pl)